Gràcies per visitar
Rosscrem gelats

La present Política de Privacitat informa sobre els tractaments de dades personals que Rossduel,SA, realitza com a Responsable, en relació amb les dades i la informació que els usuaris faciliten com a conseqüència de l’accés, registre i compra d’articles a la web www. rosscrem.com. Aquesta política de privacitat és aplicable al costat de les Condicions de Compra i la Política de Cookies.

A l’accedir o utilitzar els serveis del webiste, vostè accepta i autoritza la recollida, tractament i comunicació de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la present Política de Privadesa i la utilització de cookies conforme es descriu en la nostra Política de Cookies.

Rossduel,SA, com a responsable de les dades personals, i en compliment al que estableix l’article 28.3 de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de l’consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) ha adoptat totes les mesures organitzatives, de seguretat per al correcte tractament d’aquestes dades. De tal manera, ofereix als Usuaris de el servei informació detallada, clara i concisa de el tractament de dades personals realitzat, la seva finalitat, polítiques de conservació i vies per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació a l’ tractament, així com revocar el seu consentiment en els termes previstos legalment.

Qui és el responsable del tractament de les dades que ens faciliteu?

Responsable: ROSSDUEL, SA. (en adelante el Titular o Rossduel, SA).
NIF: A59457259
Domicili social: Av. Roquetes 20 – 26, PI Vilanoveta, 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona (ESPAÑA).
Registre: Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 20.536, foli 1, full B8659
Correu electrònic: rosscrem@rosscrem.com

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la POLÍTICA DE PRIVACITAT i / o el tractament de les seves dades personals pot contactar amb nosaltres a l’adreça postal abans indicada i / o a través de l’adreça de correu electrònic.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades que tractem a Rossduel, SA han estat obtinguts de vostè mateix, a través de (i) els diferents formularis que empleni durant la navegació a través de l’WEBSITE (ex. Registre com Usuari / a del WEBSITE, formularis utilitzats durant els processos de compra de productes a través del WEBSITE, formularis de contacte, etc.); o (ii) mitjançant la remissió d’un correu electrònic de consulta.

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a aquest tercer de la POLÍTICA DE PRIVACITAT i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Rossduel, SA amb les finalitats que s’assenyalen més endavant.

Addicionalment l’informem el possible tractament de les seves dades de xarxes socials a través dels perfils corporatius que Rossduel, SA manté disponible a cada xarxa social en la qual es troba present, tot això en els termes i condicions establerts en cada xarxa social.

L’aportació de les dades recollides als formularis disponibles al WEBSITE tenen caràcter obligatori i la seva falta d’aportació impossibilitarà gestionar la seva sol·licitud, ja es refereixi aquesta al seu registre com a usuari / a, l’obtenció d’informació, la subscripció al servei “Newsletter” o qualsevol altre servei disponible al WEBSITE.

Quin tipus de dades tractem?

Depenent dels productes o de les funcionalitats de la pàgina web, necessitarem recopilar o tractar unes dades o altres. Amb caràcter general tractarem aquests tipus de dades:

 • Dades identificatives (nom, cognom, adreça, idioma, dades de contacte o per a l’enviament de productes;
 • Informació econòmica o relacionada amb les comandes que facis, devolucions, etc.);
 • Dades de connexió, navegació, geolocalització (en cas de navegació mòbil), etc .
 • nformació comercial
 • Informació sobre gustos i preferències.

Quan et demanem que omplis les teves dades personals per a donar-te accés a alguna funcionalitat o servei de la pàgina web, marcarem alguns camps com obligatoris, ja que són dades que necessitem per poder prestar-te el servei o donar-te accés a la funcionalitat en qüestió. Si us plau, tingues en compte que si decideixes no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no puguis completar el teu registre com a usuari o que no puguis gaudir d’aquests serveis o funcionalitats.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?
 • Per gestionar el seu registre com a usuari/a: Mitjançant el registre a la pàgina web, caldrà que ens proporcions dades identificatives, com a nom d’usuari i correu electrònic, per a la tramitació de l’registre i permetre l’accés a les funcionalitats del seu compte personal. La base jurídica de l’tractament d’aquestes dades es sustenta en el consentiment dels Usuaris. Les seves dades seran conservades mentre formi part de la comunitat i es trobi registrat, llevat que siguin aplicables altres terminis.
 • Per al desenvolupament, compliment i execució de l’contracte de compravenda o de serveis que hagi contractat amb nosaltres a la pàgina web: Això inclou, a més, la gestió de les trameses dels productes adquirits.
 • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als Serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels Serveis i no pot renunciar-hi.
 • Comunicacions Comercials (Publicitat): En la mesura que ussubscrivui a la nostra newsletter, podrem utilitzar les dades per contactar amb vosaltres, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, gestionar la vostra subscripció, incloent l’enviament d’informació personalitzada sobre els nostres productes basant-nos en les vostres estadístiques i / o preferències de navegació. Podreu donar-vos de baixa en qualsevol moment de la newsletter sense cap cost a través de les indicacions que acompanyen cada notificació, o bé, remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a rosscrem@rosscrem.com

El tractament de les vostres dades personals per part de Rossduel, SA, d’acord amb la normativa aplicable, es basa en el vostre consentiment, atorgat en el moment de la captació de les vostres dades personals que vostè ens facilita voluntàriament a través dels mecanismes habilitats a l’efecte en el WEBSITE.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
 • Gestionar el vostre registre com a usuari/a: El tractament de les vosatres dades és necessari per a l’execució dels termes que regulen l’ús de la pàgina web. Perquè pugui registrar-se com a usuari / a a la pàgina web, necessitem tractar les vostres dades personals, ja que en cas contrari no podríem gestionar el vostre registre.
 • Compliment i execució del contracte: El tractament de les vosatres dades és necessari per a l’execució de l’contracte de compravenda que ens vinculi amb vosatres.
 • Atenció al Client: Tenim un interès legítim per atendre les consultes que ens feu a través dels diferents mitjans de contacte que et facilitem a la web. Si aquestes consultes tenen a veure amb les compres o comandes realitzades tractarem les vostres dades basant-nos en el compliment de les obligacions legals per part nostra.
 • Comunicacions Comercials (Publicitat): La base legítima per tractar les vostres dades amb finalitats de màrqueting és el consentiment que ens presteu, per exemple, quan us subscriviu a la nostra newsletter i accepteu rebre informació personalitzada.
Durant quant temps conservem les vostres dades?

El termini de conservació de les vostres dades dependrà de les finalitats per a les que els tractem:

 • Per gestionar el vostre registre com a usuari/a: Durant el temps en que mantingueu la condició d’usuari registrat.
 • Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda: Durant el temps necessari per gestionar la compra, incloent possibles devolucions o reclamacions associades. Les dades associades a les factures o comprovants de compra seran mantinguts durant sis anys fins que prescriguin les nostres obligacions legals en matèria mercantil i fiscal.
 • Per gestionar les comunicacions i atenció a client: durant el temps necessari per atendre la sol·licitud.
 • Comunicacions Comercials (Publicitat): Fins que us doneu de baixa de la subscripció a la newsletter.

En tot cas, conservarem les dades personals posteriorment degudament guardats i protegides durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Un cop prescriguin les possibles accions en cada cas, procedirem ala supressió de les dades personals.

Compartirem les vostres dades amb tercers?

Amb caràcter general, Rossduel, SA no cedirà les vostres dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o ens ho haguéssiu autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis.

No obstant això, per complir amb les finalitats descrites en aquest document, informem que algunes entitats que ens presten serveis podrien accedir a algunes dades personals, com ara:

 • Entitats financeres o serveis de pagament electrònic.
 • Proveïdors de serveis tecnològics.
 • Proveïdors de serveis d’enviaments i / o transport.
 • Proveïdors de serveis de màrqueting i publicitat.
 • Proveïdors de serveis d’analítica web.

Alguns d’aquests prestadors poden estar ubicats fora del territori de la UE, com, per exemple, Estats Units. En aquests casos, us informem que trasferimos aquestes dades amb les garanties adequades atès que aquests proveïdors estan certificats en Privacy Shield, certificació que pots consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Quins son els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Ens comprometem a respectar la confidencialitat de les vostres dades personals i a garantir l’exercici dels vostres drets. En particular, independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual tractem les vostres dades, teniu dret a:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de l’tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació de l’tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Així mateix, teniu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les vostres dades.

Si vol exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades adreçada a Rossduel, SA, a l’adreça postal indicada més amunt o bé enviant un correu electrònic dirigit a l’adreça rosscrem@rosscrem.com

Finalment, us informem del vostres dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades pertinent, en particular, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD, www.aepd.es).

Informació addicional
 • Menors d’edat: Els Serveis estan dirigits exclusivament a majors de 14 anys, de manera que si vostè és menor d’aquesta edat té expressament prohibit registrar-se i fer ús dels mateixos. Per aquests motius, no està previst cap sistema d’autorització parental que permeti accedir a la plataforma a menors de 14 anys i mitjançant el seu registre a la plataforma. Vostè està garantint que és major d’aquesta edat. Reservat el dret a sol·licitar-li qualsevol informació (p.ex. còpia de l’DNI) que permeti verificar l’edat de l’Usuari, així com eliminar o desactivar qualsevol compte d’un menor d’aquesta edat o quan vostè no aporti la documentació sol·licitada en els terminis que s’estableixin en aquesta sol·licitud.
 • Veracitat: L’usuari declara que les dades personals que facilita a Rossduel, SA són veraces i actualitzades. No obstant això, Rossduel, SA mantindrà actualitzades les seves bases de dades bloquejant aquelles dades innecessaris o ineficaçes com ara compte de correu que ve retornada pel servidor com inexistent o eliminada.
 • Mesures de seguretat: Rossduel, SA adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els caps de el tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.
 • Política de cookies: Addicionalment, li hem indicat que Rossduel, SA té establerta una política de cookies que es troba accessible a través d’ aquest enllaç.