Informació legal

Rossduel, SA responsable d’aquest WEBSITE https://rosscrem.com, posa a disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat és complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSICE) i la resta de normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

Dades identificatives

En compliment de l’deure d’informació, a continuació, es faciliten les dades necessàries de titular de la pàgina web:

L’empresa que gestiona els serveis i el domini web www.rosscrem.com.com (en endavant, el WEBSITE), és: Rossduel,SA, que és el titular d’aquest website, amb domicili social a Av. Roquetes 20 – 26, PI Vilanoveta, 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona i amb CIF: A59457259 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 20.536, foli 1, full B8659. ROSSCREM és la marca comunitària nº 9.648.171, amb les classes 29, 30 i 31, i el seu titular és ROSSDUEL,S.A.

Usuaris

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI / A, i com a tal, a través d’aquest accés, es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, obligant així a fer un ús correcte de l’WEBSITE. L’Usuari / a respondrà davant de Rossduel, SA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Modificacions

Rossduel es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que consideri pertinents al seu WEBSITE, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través del mateix, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de els usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al WEBSITE de prestador.

Condicions d’us del Website

Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de l’WEBSITE com a prestador de servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen de el servei ofert.

El WEBSITE proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”), la propietat pertany a Rossduel, SA o als seus llicenciants als quals l’Usuari / a pot tenir accés.

L’Usuari / a assumeix la responsabilitat de l’ús adequat de l’WEBSITE de conformitat amb la Llei i les presents condicions, responsabilitat que s’estén a l’registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l’ompliment de l’corresponent formulari, en el qual l’Usuari / a garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arran d’ell mateix pot sorgir la creació d’una contrasenya que l’Usuari / a haurà de conservar diligentment i de manera confidencial. L’Usuari / a serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Rossduel, SA o a tercers per la informació que faciliti.

L’Usuari / a es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el WEBSITE ofereix, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per:

  • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia a el terrorisme, que atemptin contra els drets humans o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.
  • Introduir intencionadament a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de Rossduel, SA creadora del WEBSITE, o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al WEBSITE i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Rossduel, SA presta els seus serveis.
    Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de Rossduel, SA o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
    Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
  • Suplantar la identitat d’un altre Usuari / a, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts de l’WEBSITE.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets d’explotació o això resulti legalment permès.
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o una altra de naturalesa comercial sense que intervingui prèvia sol·licitud o consentiment.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present WEBSITE (Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’Usuari / a) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de Rossduel, SA a les autoritats pertinents i es compromet a cooperar amb les mateixes. En aquest cas, l’Usuari / a respondrà davant de Rossduel, SA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Rossduel, SA no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús de aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Rossduel, SA es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a Rossduel, SA mitjançant:

Enviament per correu postal a la següent adreça: Rossduel SA, Av. Roquetes 20 – 26, PI Vilanoveta, 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona.
Comunicació per mitjà de trucada telefònica a el nombre de telèfon: 938 942 193
Enviament per correu electrònic a la següent adreça: rosscrem@rosscrem.com
Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’Usuari / a accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’Usuari / a consenteix utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de forma electrònica compleix amb els requisits legals.

Protecció de dades de caràcter personal

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’Usuari / a de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals., I en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril del 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el WEBSITE, adreceu-vos a la Política de privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de l’WEBSITE, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a Rossduel, SA, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari / a cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al WEBSITE són propietat de Rossduel, SA o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’Usuari / a cap dret sobre els mateixos .

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de l’WEBSITE, l’Usuari / a ha de notificar aquesta circumstància a Rossduel, SA, adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, Rossduel, SA no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’Usuari / a.

Enllaços

El WEBSITE pot contenir enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, respecte als quals no exerceix cap tipus de control. Per tant, una vegada que l’Usuari / a accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el WEBSITE, tant el present Avís Legal, com la Política de Privadesa i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, ja que els llocs web als quals l’Usuari / a accedeixi estan subjectes a les seves pròpies polítiques.

Rossduel, SA no pot assumir cap responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o hipervincles. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, la relació entre Rossduel, SA i l’Usuari / a es regirà per la normativa espanyola vigent. D’aquesta manera, les controvèrsies relacionades exclusivament amb el simple ús o navegació en el webiste que no puguin resoldre de forma amistosa, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.